Treff - Messer - Utstillinger

Referat fra årsmøtet 16. mars 2019

Referat fra årsmøte i NSU Club Norway

                  Lørdag 16. mars 2019

 

Møtet fant sted hos Nekas A/S på Årnes og 16 personer var til stede.

Til stede fra styret var:

Torgeir Bøhn, leder

Vidar Bjørndalen, nestleder

Gudbrand Dahl, kasserer

Truls Farner, sekretær

Per Hansson, styremedlem 2

Tore Torgersen, varamedlem

Fra arrangementskomiteen:

Frank Stoltz Johnsen

Saksliste:

1. Torgeir Bøhn ble valgt til møteleder

2. Truls Farner ble valgt til referent

Gudbrand Dahl og Torgeir Bøhn signerer referatet fra årsmøtet.

3. Innkalling til årsmøtet ble godkjent.

4. Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.

5. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent av revisor og styret.

Nye anmerkninger: utbetalinger over 10.000,- kroner skal attesteres av leder i tillegg til kasserer. Videre skal utlegg, kasserer har lagt ut, refunderes med godkjenning av leder.

6. Innkomne saker, ingen.

7. Kontingenten blir stående, dog kan styret fortsatt endre beløpet om nødvendig utenom årsmøtet.

8. Valg: leder, nestleder, styremedlem 2 og vara sto på valg.

Det nye styret består av:

Leder: Vidar Bjørndalen, på valg om to år

Nestleder: Tore Torgersen, valgt inn midt i perioden, på valg om et år

Kasserer: Gudbrand Dahl, på valg om to år

Sekretær: Truls Farner, på valg om to år

Styremedlem 1: Terje Sæthre, på valg om et år

Styremedlem 2: Per Hansson, på valg om to år

Varamedlem: Rune Engebråten, på valg om et år


Arrangementskomite:

Frank Johnsen

Vidar Bjørndalen

Anne Rudsjordet

Jack Husås

Terje Fredrikstad

Camilla Grundstrøm

Tore Torgersen

Øystein Pedersen


Revisor:
Elin Rudsjordet

Valgkomite er fortsatt Terje Fredrikstad og Jack Husås

Web-ansvarlig Vidar Bjørndalen

Redaktør for NSU posten er Terje Sæthre.

9. Treff-kalenderen for 2019 står ved lag, kun datoen for treff på Nordre Skøyen Hovedgård må sjekkes (5 eller 6 oktober).   

 

Truls Farner                        Gudbrand Dahl                               Torgeir Bøhn

sekretær

 

 

 

 

Lest 113 ganger Sist redigert onsdag, 20 mars 2019 07:42

Registrer din email for å motta nyhetsbrev:

  • Addresse: NSU-Club Norway
    Postboks 55, Bryn
    0611 Oslo
  • Telefon: 91358506 / 91163104
  • Email: post@nsuclubnorway.no
     
NYHETER

Det ble bare to deltakere med NSU ved Kaspers minneløp 2019, men det var flere kjøretøy som møtte opp (se mer under Treff-Messer-Utstilling

Neste happening blir Pinseløpet 2019 den 15, juni kl 1000 ved Ådalsbruk Motormuseum. For påmelding, ring Bjørn Monsbakken (924 05 993) Håper mange med NSU dukker opp?

Husk påmelding til Pannrusktreffet lørdag 22. juni kl 1200. Ring Vidar (926 95 7679 innen 14. juni

Påmelding til årstreffet på Hafjell 16.-18. august gjøres ved å betale til klubben innen 1. juli (se under treff-messer-utstilling)